dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Informační povinnost

Na této stránce nabízíme ke stažení informace, sdělení a dokumenty, jejichž zveřejnění požaduje platná legislativa České republiky.

  • SynBiol - zpráva auditora 2013   (PDF  |  3 768 kB)
   Zpráva nezávislého auditora o auditu roční účetní závěrky společnosti SynBiol, a.s. k 31. 12. 2013.  SynBiol, a.s.
  Pyšelská 2327/2
  149 00  Praha 4

  Ič 260 14 343